TIGAL

LA PRACTICABLE DESLIZANTE

PRACTICABLE TIGAL

El model TIGAL ens ofereix grans practicables que permeten usar tota la superfície habitable, però, que al mateix temps, faciliten la seva prolongació fins a les terrasses.

Les seves prestacions acústiques superior i  la important superfície de vidre aporten qualitat de vida al interior.

TIGAL, és un sistema innovador, una solució híbrida  que reuneix els beneficis d’una finestra corredissa i les prestacions d’una finestra practicable.

El seu sistema central d’estanquitat, ens ofereix fins a quatre vegades més l’estanquitat a l’aigua que una corredissa clàssica.

A més a més, juntament amb les seves prestacions tèrmiques, disposa de tots els avantatges per resistir a riscos incrementats i també, desafiar els elements en tots els llocs que estan exposades.

El seu disseny és dut a terme amb un 70% de materials reciclables i component de llarga durada.