RE-39 AUTOBLOCANT PERSIANA D'ALUMINI DE SEGURETAT

RE-39 AUTOBLOCANT

Persiana autoblocant de seguretat, que ens evita la necessitat de instal·lar reixes o altres elements de protecció.

Persiana de seguretat amb línia corba d’alumini extrusionat d’alta resistència. Compost per un perfil principal de doble paret de 39x9mm, y un perfil intermedi massís de bloqueig. La unió d’aquests perfils permet el sistema autoblocant d’aquesta persiana gracies a l’articulació del conjunt de la lama en l’altura de les guies laterals.

Informació addicional