VIDRE D'ALTES PRESTACIONS

UN VIDRE QUE HO SOLUCIONA TOT

VIDRE D’ALTES PRESTACIONS

Abe Tancaments proporciona un dels millors vidres.

És un vidre que no només compleix les exigents normatives actuals sinó que les supera.

Hi ha molta transparència sense tenir reflexió dels rajos solars. Hi ha una comunicació diàfana interior-exterior.

Gaudeix del millor índex de selectivitat(*).

(*) La transparència i protecció solar són dos dels elements essencials que determinen la elecció d’un vidre. La relació entre la llum (TL) i l’energia transmesa (G) determina el índex de selectivitat.

A ABE Tancaments pensem molt en el fet de la seguretat i anti agressió. Per això oferim aquest vidre. Ja que per una part ofereix una màxima protecció a les persones en cas d’impacte, ja que quan es trenca no es cau ni es trosseja. I per altra banda aporta una seguretat anti robatori i anti agressions, ja que el nivell de resistència P5A és el màxim del tipus A, ja que es converteix en una barrera contra al ser volgut travessar i al ser volgut foradar.

També és important el fet de millorar el nivell de canvis de temperatura entre l’exterior i l’interior.

L’aïllament acústic és una peça clau  en aquest vidre ja que el que tota persona vol és que el soroll de l’exterior no interfereixi en l’harmonia de l’interior de la nostra llar. Per aconseguir això és imprescindible que  els elements que, apart del vidre, determinen el forat, com la carpinteria, les gomes, els caixons de les persianes, les juntes, tinguin un nivell similar d’aïllament acústic.

Tenim molt clar que les finestres tenen el objectiu principal de deixar passar la llum per les finestres i il·luminar la casa, però si aquesta llum la podem moderar cap a l’excel·lència  fent que els rajos violetes no entrin a la llar i que no reflecteixin els rajos solar, molt millor.