PRACTICABLE SOLEAL FY

Una finestra de disseny minimalista
FY55
FY65
FY75

SOLEAL 
La finestra universal Soleal és un sistema de perfilaria modular global amb ruptura de pont tèrmic, per a la construcció de finestres i balconeres practicables. El mòdul amb 55, 65, 75 mm. de profunditat permet realitzar conjunts de fusteries totalment aïllants que integren tota classe d'obertures; a més, redueix la massa vista d'alumini per augmentar la lluminositat a l'interior. 

AÏLLAMENT TÈRMIC
Soleal millora el confort interior dels espais que tanca gràcies al Trencament del Pont Tèrmic i la reduïda secció d'alumini vist. Les prestacions tèrmiques de la Soleal són:

-FY 55 amb ruptura de pont tèrmic de 20mm

-FY 65 amb ruptura de pont tèrmic de 30mm

-FY 75 amb ruptura de pont tèrmic de 40mm

-Valors òptims de transmitància tèrmica: Uw fins  0.9W/m2ºk, Sw=0.41 y TLw=0.54 amb triple acristallament (Ug=0,5+intercalari aïllant)

El perfil minimalista d'alumini augmenta la lluminositat amb un factor solar de Sw = 0,44. Les prestacions tèrmiques de Soleal superen la normativa en vigor (Uw=1,6W/m2K). 

AÏLLAMENT ACÚSTIC

L'atenuació acústica és de 40 dB (RA, tr) en monofinestra. 


DIMENSIONS
Les dimensions màximes de la fulla Minimal o de la fulla Visible: Ample 1,30 m x Alt 2,25 m. 

APLICACIONS

Finestra fixa, Finestra francesa 1 fulla Finestra francesa  2 fulles, Finestra oscil·lobatent ,Finestra francesa  oscil·lobatent, Finestra abatible ,Finestra italiana Finestra Projecció, Balconera 1 fulla, Balconera 2 fulles, Balconera oscil·lobatent, Finestra francesa oscil·lobatent.

 

Informació addicional

Per a més informació omple el següent formulari:

  • Soleal FY