CORREDERA LUMEAL XXL

CORREDERAA DE PERFILERIA MINIMALISTA PER A GRANS DIMENSIONS

LUMEAL XXL:

La nova finestra corredissa de Technal, LUMEAL XXL és una corredissa  adequada per els clients que vulguin instal·lar una finestra de grans dimensions. Ja que té un sistema de rodaments que permeten aguantar vidres de mes de 600 Kg lliscant amb suavitat i precisió.

A més del avantatge anteriorment citat, la LUMEAL XXL, també té una altra peculiaritat l’estètica, ja que permet que el perfil superior i el perfil dels laterals es puguin amagar a l’obra, això en proporciona que la finestra corredissa doni una imatge minimalista i sigui més esvelta.

 

CARACTERISTIQUES:

Fulles fins a 12m2

Permet fins a 42 mm de gruix de vidre

Fins un 98% de superfície acristalada

Ferratges de seguretat  amb disseny exclusiu

Solucions  de corredissa a 90º, galandage, monorail, 3, 4, 5, 6, 7 rails.....

 

PRESTACIONS TÉRMICAS, D’ESTANQUEÏTAT Y ACÚSTIQUES:


Permeabilitat al aire segons normes EN 12207/1026  Classe 4

Estanqueïtat al agua segons normes EN 12208/1027  classe 4B

Resistència al vent segons normes EN 12210/12211  classe C2

* Assaig de referencia Balconera de 2 fulles de 2.89 x 2,245 m 

 Resistència a la efracció segons norma EN 1627-2011    classe RC3