PORTA PLEGABLE AMBIAL

AMBIAL PORTA PLEGABLE

Si el que busques es tenir una obertura de grans dimensions amb 100% de pas lliure, la porta plegable  AMBIAL es la solució.

Aquest sistema permet realitzar fulles d’un màxim de 3 metres d’altura i 1,2 metres d’amplada, fins a un màxim de 10 fulles, 12 metres de pas lliure, sense  barreres entre l’interior i l’exterior

Robustesa, qualitat, i disseny son uns dels seus punts forts.

Estètica

-Totalment enrasada en posició tancada, línies rectes.

-Homogeneïtat visual en posició tancada.

-Amplia selecció de configuracions d’obertura de 3 a 10 fulles amb obertura interior i exterior des de el centre o des de l’extrem.

-Imants de bloqueig  per protegir la porta de qualsevol impacte en posició d’obertura.

-Manetes i claus extraplanes.

-Maneta d’obertura plegable per facilitar el tancaments.

Prestacions

-Uw = 0,95 W/m..K con Ug = 0,5 W/m..K (5 Fulles de 6 m d’amplada i 3 m d’altura) y TLw = 0,53

-Prestacions de estanqueïtat A.E.V.:
 Aire: Classe 3
Agua: Classe 8A
 Vent: Classe C3

-Esforç de maniobra: Classe 1 (inferior a 100 N)

-Resistència mecànica: Classe 3

-Farratges resistents a la corrosió: Grau 5 (420 h en neblina neutra)

-Resistència: 25.000 cicles (3 fulles de 150 kg)

Informació addicional