CAIXONS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT

CAIXONS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT

Ofereixen solucions per instal·lar de manera fàcil i ràpida les persianes d’obra nova.

Consisteix en un calaix prefabricat amb espuma de poliestirè expandit d’alta intensitat(30-35Kg/m) amb gran capacitat per aïllar tèrmicament i acústicament l’interior de la llar.

És subministrat a mida, i sumant lo senzill que és el procediment de muntatge, garentitzar un estalvi  de temps i material de construcció.

També té una gran capacitat d’adaptació, per això és ideal en qualsevol tipus de finestra o tancament, en qualsevol tipus de mur i en qualsevol sistema de maniobra, ja sigui motoritzat o no de la persiana.