PRACTICABLE UNICITY

Unicity la finestra més discreta

Unicity

La finestra Unicity es un model de finestra purament arquitectònic que recorda a l’estètica de les antigues fusteries de xapa d’acer plegat.

Gracies al mínim perfil vist Unicity ha aconseguit  una finestra d’alumini de 55mm que permetent la major entrada de llum. Sigui quina sigui la configuració vist des de l’exterior sempre es de 55mm