N 500

Porta robusta que garanteix un tencament exacte i segur.