ALR F42 VITRAPLAN

Portal amb acristallament enrassat